Mapa strony   |    Kalendarz 2021/2022   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Wirtualny spacer po szkole... Plan Lekcji... Dziennik Librus Synergia
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA ZS4

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WEWNĘTRZNYCH

LUB ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

 

 

UWAGA – PRZEMOC!

 

Wokół nas są ludzie doświadczający przemocy – fizycznej bądź psychicznej.

Nikt z nas nie powinien być obojętny na to, że komuś dzieje się krzywda.

 

Jeżeli przemoc dotyczy Ciebie, Twojej koleżanki lub Twojego kolegi, jeżeli dostrzegasz niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o tym, że kogoś dotyka przemoc, jak najszybciej zgłoś to wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.

 

W naszym mieście są też instytucje powołane do reagowania w podobnych sytuacjach.

Możesz zwrócić się bezpośrednio do nich. Są to:

 

·        Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, Tychy tel. 997 lub 112 lub 32 32 56 200

·        Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Nowokościelna 27,  Tychy tel. 32 227 05 75

·        TYSKA NIEBIESKA LINIA tel. 32 322 70 04 codziennie 8.00 – 20.00

·        Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” ul. Nałkowskiej 19, Tychy tel. 32 720 52 42 

·        (pn.-pt. w godz. 10:00–16:00)

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Budowlanych 59, Tychy tel. 32 227 35 40

·        NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki

         i Leczenia Uzależnień ul. Bukowa 20, Tychy tel. 32 327 51 83, 605 637 072

·        Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna ul. Andersa 16, Tychy tel. 32 227 23 92

·        NIEBIESKA LINIA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002

 

 

 

Do góry...

Dostosowanie strony