Dziennik Librus   |    Kalendarz 2018/2019   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

KOMUNIKAT dot. szkolnych ubezpieczeń grupowych

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA PO WYPADKU:

  

Kontakt z Opiekunem Placówki: Marek Kostarz tel. 501 032 622

Jakie dokumenty należy złożyć?

1.     Wypełnić  „Wniosek o wypłatę świadczenia”

(do pobrania: w sekretariacie, u Opiekuna lub wysyłamy na emaila, wypełnia Rodzic)

  Uwaga:w przypadku polis grupowych zawieranych przez Placówkę NUMER POLISY  

               uzyskacie Państwo w Sekretariacie Szkoły / Przedszkola.

2.    Dołączyć kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzające i obrazującej przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem wypadkowym lub leczeniem choroby.

3.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego (np. legitymacja szkolna) oraz kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego (rodzica), w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

5*protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół 

     policyjny

6*inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez

    Towarzystwo

Pkt. 5 i 6 z * tylko na żądanie Axa lub jeśli Ubezpieczony uzna, że mają one istotne znaczenie w orzecznictwie.

UWAGA: jeśli decydują się Państwo na przesłania do Axa dokumentów drogą elektroniczną prosimy o ich zapisanie w formacie pdf.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć wykorzystując jedną z dwóch możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pllub bezpieczny@axa.pl

Zgłaszając roszczenie drogę emailową proszę wysłać DW dla Opiekuna na adres: mkostarz@bezpieczny.pl

2.    Przesłać drogą listowną na adres:
AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

z dopiskiem na kopercie po lewej stronie na dole; Bezpieczny.pl

     W przypadku wysyłki dokumentów zgłoszeniowych pocztą, na kopercie warto w lewym dolnym rogu dokonać zapisu „Bezpieczny.pl”, to pozwoli skrócić rozparzenia roszczenia.

     Opiekun polisy deklarujepomoc w wypełnieniu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.00. Wartoskorzystać z tej pomocy, aby poprawnie zgłosić roszczenie do Axa.

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

 

KOMUNIKAT

dot. możliwości przystąpienia do ubezpieczenia „NNW szkolne” na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z brakiem możliwości zbierania składek przez Placówkę informujemy, że Rodzice lub Uczniowie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia i wpłacić wybraną kwotę w następujący sposób:

1.    Osobiście u Opiekuna Placówki podczas dyżuru w szkole w dniach:

           - 12.09.2018 (środa) w godz. 12.00 – 13.00

           - 13.09.2018 (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00,

           Prosimy o „ZGODNE PIENIĄDZE” z uwagi na możliwości kasowe podczas 

           zbierania.

2.    W Biurze Ubezpieczeniowym AMIGO Tychy ul. Budowlanych 59 pok. 37 

          (budynek Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy)

          – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr tel. 501 032 622,

3.    Na konto: ING 20 1050 1399 1000 0092 5989 5010

Nazwa posiadacza konta: Marek Kostarz, Ubezpieczenia Tychy, ul. Budowlanych 59 W tytule wpłaty na przelewie proszę podać: imię i nazwisko ucznia oraz pesel

Wpłat można dokonywać w terminie do dnia 24.09.2018r.

Wybór miejsca i formy opłacania należy do Rodzica / Ucznia.

   Oferta ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej

 

 

 

 

Zakres  ochrony / nazwa świadczenia

Wariant

Składka

42 zł.

Składka

64 zł.

 

 

 

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

19.000

30.000

Śmierć w wyniku NW, również zawału serca lub udaru mózgu

15.000

25.000

Suma ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu ciała

15.000

25.000

Kwota za 1% uszczerbku,

w tym: rany skóry, złamania, skręcenia, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, …

 

150

 

250

Ryczałt za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW

 (od pierwszego dnia, za 1 i każdy dzień, max 180 dni w roku)

 

30

 

30

Ryczałt za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

(co najmniej 5 dni, 2 razy w roku)

 

200

 

300

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych (aparat słuchowy, kule, orteza, proteza kończyn, …)

 

1.500

 

3.000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (bez żadnych podlimitów czyli do wyczerpania sumy) w tym odbudowa zębów stałych, badania TK, RM, …

 

1.500

 

3.000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

(10 zachorowań, np. cukrzyca, zapalenie opon mózgowych, sepsa, …)

 

1.000

 

1.000

Śmierć rodzica w następstwie NW

2.000

2.000

 

W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zalecamy kontakt z Opiekunem Szkoły Panem Marek Kostarz tel. 501 032 622, email: mkostarz@bezpieczny.pl

 

Przypomnienie:

 

1.     Ubezpieczenie działa 24 godz. / dobę na całym Świecie

2.     Sport szkolny, poza szkolny – w tym również sport wyczynowy (zgodnie z warunkami ubezpieczenia: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, gimnastyka artystyczna, taniec, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, hokej, jazda konna rekreacyjna, sporty walki, itp) w standardzie.

3.     Szpital po wypadku: wypłata ryczałtu już za jedną dobę pobytu

4.     Roszczenie można składać zaraz po zdarzeniu, a nie dopiero po zakończeniu leczenia czy rehabilitacji.

 

W Naszej Placówce funkcjonują dwie polisy. Zakres ochrony i rodzaje świadczeń są takie same. Różnica pomiędzy wariantami wynika z wysokości sum ubezpieczenia i wielkości kwotowych w ramach świadczeń.

 

Przyjęliśmy następującą zasadę zgłaszania wypadku (zdarzenia):

 

1.     Kontakt telefoniczny z Panem Marek Kostarz – zgłoszenie wypadku.

Przesłanie zainteresowanemu (rodzicowi) emailowo lub wręczenie osobiste „Wniosku o wypłatę roszczenia odszkodowawczego” wraz otrzymanie pełnej informacją dot. dalszego postępowania.

2.     Pobranie z Sekretariatu „Zaświadczenia o uczestnictwie w ubezpieczeniu”

3.     Skompletowanie dokumentacji medycznej w sprawie.

4.     Wysłanie przez Rodzica dokumentów do Axa w Warszawie ul. Chłodna 51.

Szczegóły u Opiekuna.

Do góry...