Dziennik Librus   |    Kalendarz 2018/2019   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Patron Gimnazjum nr 5

 

3 października 2008 r. odbyła się w Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach uroczystość nadania szkole imienia Kazimierza Górskiego. Wybór patrona to ważna decyzja, dotycząca całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Pozwala skonsolidować środowisko we wspólnym działaniu, wspomaga budowanie więzi, wzmacnia autorytet i pozycję szkoły. Patron - ów symboliczny opiekun zbiorowości - to wzór reprezentujący uniwersalne ideały, będące dla współczesnych życiowym drogowskazem, co wydaje się szczególnie ważne w czasach rozchwiania wszelkich zasad i wartości. A że najważniejszy w całym przedsięwzięciu jest przecież uczeń, podstawowym przyjętym przez nas kryterium było uwzględnienie postaci bliskich dzieciom, których działania i postawy nie budzą kontrowersji i sporów.

Uroczystość nadania placówce imienia patrona poprzedziły długofalowe przygotowania. Starania owe rozpoczęliśmy już we wrześniu 2006 roku. Spośród zgłoszonych w początkowej fazie wyborów 29 kandydatów ostatecznie w wyniku głosowania, w którym 17 maja 2007 roku wzięli udział uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele, wyłonione zostało nazwisko Kazimierza Górskiego, wybitnego trenera, pozostającego po dziś dzień niekwestionowaną legendą polskiego sportu. Wybór ów przypieczętowała akceptacja rodziny pana Kazimierza Górskiego oraz stosowna uchwała Rady Miasta Tychy z 24 kwietnia 2008 roku. Przygotowaniom do święta towarzyszyła szeroko zakrojona akcja informacyjna, mająca na celu popularyzację idei patrona na terenie szkoły. Obok lekcji wychowawczych, pogadanek i prelekcji, wzbogacających wiedzę uczniów o patronie, zorganizowano konkursy: plastyczny, literacki oraz multimedialny. Ukazała się także okolicznościowa gazetka, poświęcona osobie pana Górskiego.

W dniu święta, 4 października, w kościele p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w intencji szkoły została odprawiona msza św., w której uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: działający w Stowarzyszeniu Orły Górskiego syn trenera, pan Dariusz Górski, przedstawiciele Samorządu Miasta Tychy, władz oświatowych oraz organizacji sportowych w mieście. W dalszej części obchodów odbyła się uroczysta akademia szkolna, przygotowana przez uczniów gimnazjum. Przedstawiony przez młodzież program artystyczny przypomniał zgromadzonym sylwetkę najwybitniejszego polskiego trenera oraz jego osiągnięcia. Najświetniejsze chwile z jego kariery obrazowały fotografie oraz fragmenty spotkań polskiej reprezentacji piłkarskiej, uwieńczone bramkami Orłów Górskiego, które obecni oglądali na rzutniku multimedialnym.

Podczas uroczystości pan Dariusz Górski przedstawił wspomnienie o ojcu, które ożywiło opowiedzenie kilku anegdot z jego życia. Wspomniał również swoją matkę, Marię, bez której - jak powiedział, nie byłoby pana Kazimierza. Podsumowując wybory dyrektor szkoły Dorota Kwaśniewicz stwierdziła: Na swojego patrona wybraliśmy pana Kazimierza - wzór uczciwości, skromności i patriotyzmu, trenera wychowawcę, który uczył wiary w swoje możliwości i miał poczucie humoru. Wyraziła tym samym opinię uczniów, dla których właśnie Górski okazał się niepodważalnym autorytetem, przede wszystkim dlatego, iż jako autor największego dotąd sukcesu polskiej piłki nożnej pozostał zawsze tym samym, wytrwałym, ujmującym w kontaktach z innymi, budzącym szacunek człowiekiem, swym entuzjazmem i żarliwością potrafiącym zarazić innych. Gdy wszyscy tracili nadzieję - pisał w swej pracy jeden z gimnazjalistów - on zawsze wierzył w swą drużynę i zachęcał zawodników słowami: "Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe". To i wiele innych powiedzeń, z których słynął Kazimierz Górski, przewijało się w czasie uroczystości w wypowiedziach uczniów i przemówieniach zaproszonych osobistości, przypominając, iż ich autor był nie tylko wybitnym sportowcem, ale i bystrym obserwatorem życia, z którego zdaniem chętnie i powszechnie się liczono.

Na koniec uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową z podobizną Kazimierza Górskiego autorstwa młodego tyskiego rzeźbiarza Tomasza Wenklara, niegdyś absolwenta szkoły. Uzupełnieniem święta nadania szkole imienia był zorganizowany następnego dnia szkolny piknik, podczas którego młodzież, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w wielu przygotowanych przez organizatorów atrakcjach. Jedną z nich miał być mecz rozegrany przez młodzież z zaproszonymi gośćmi - gwiazdami polskiej piłki m.in. Radosławem Gilewiczem, Kazimierzem Szachnitowskim, Albinem Wyrą, Mariuszem Śrutwą, Andrzejem Szkapą. Była to również okazja do ponownego spotkania z honorowym gościem szkoły panem Dariuszem Górskim. I choć pogoda sprawiła nam psikusa, wszyscy dobrze się bawili.

 

Zachęcamy również do przyczytania okolicznościowej gazetki o naszym patronie, którą opracowała pani Hanna Jankowska.

 

"Jestem szczęśliwy i cieszę się, że tak dobrze mi w życiu poszło. Nie sprawiłem ludziom zawodu. To najważniejsze. Ucałowałbym piłkę, gdybym miał ją pod ręką. Służy wprawdzie do zabawy, ale jak bardzo łączy ludzi"

Kazimierz Górski

Do góry...