Dziennik Librus   |    Kalendarz 2018/2019   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Wymiany

 

Gdańsk, 26.05.- 30.05.2014 r.

 

Kontynuując nasze wędrówki w czasie i przestrzeni, tym razem wyruszyliśmy do Gdańska, by tam po raz trzeci spotkać się z uczniami z zaprzyjaźnionego z nami niemieckiego gimnazjum w Neuss koło Kolonii. Po długiej i nieco męczącej podróży pociągiem na dworcu w Gdańsku powitała nas cała grupa niemiecka wraz z opiekunami p. Piotrem i Andreasem, zaś w prowadzonym przez zakon franciszkanów Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego - sympatyczni trenerzy: Kuba i Agnieszka. W ciągu całego pobytu w historycznym Gdańsku czekało na nas wiele atrakcji, toteż nie było czasu, by się nudzić. Dzięki uczestnictwu w różnorodnych zajęciach integracyjnych i językowych mogliśmy jeszcze lepiej się poznać i zrozumieć, popracować nad przełamaniem uprzedzeń i stereotypów. Wędrując w dwunarodowych grupach w trakcie Stadtrallye (gier miejskich) poznawaliśmy samo miasto, jego historię, zabytki i dzień dzisiejszy. Najwięcej jednak uwagi poświęciliśmy najnowszej historii tego miejsca, związanej z działaniem NSZZ „Solidarność” - wolnościowego ruchu, który odmienił nie tylko Polskę i Niemcy, ale i całą Europę. Wiedzę na ten temat czerpaliśmy z wywiadów ulicznych, zajęć ilustrowanych materiałami filmowymi, wiele wyjaśniła nam tematyczna wystawa „Drogi do wolności”. Chwile te upamiętnia nasza wspólna fotografia przy bramie głównej historycznej już dziś „Stoczni Gdańskiej”. Intensywnej pracy towarzyszyły także rozrywki: wyprawa do gdańskiej kręgielni, spacer po „Monciaku” i sopockim molo, zakupy w Galerii Bałtyckiej, wieczór polsko-niemiecki. Po Krzyżowej i Dreźnie również czas wspólnie spędzony w Gdańsku z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników wymiany.

 

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI W GDAŃSKU
(28 LISTOPADA - 2 GRUDNIA 2013)

 

Jako nauczyciel j. niemieckiego i organizator polsko-niemieckiej wymiany młodzieży pani Ilona Gryman została zaproszona wraz przedstawicielem partnerskiej szkoły w Neuss, Piotrem Dytrychem do udziału w organizowanym przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży oraz Dom Pojednania i Spotkań im. św. M. M. Kolbego w Gdańsku seminarium metodycznym poświęconym edukacji historyczno obywatelskiej „Zaczęło się od Solidarności”. Pochodzący z różnych stron Polski i Niemiec uczestnicy mogli wymienić doświadczenia, poznać nowe metody pracy oraz skierowany do uczniów program gdańskiego Centrum Europejskiej Solidarności. Niezmiernie interesującym punktem programu były spotkania ze świadkami historii: Bogdanem Borusewiczem oraz Lechem Wałęsą.

 

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY, 27-31.05.2013 r.

 

Rozwijając współpracę naszej szkoły z niemieckim Gymnasium Norf w Neuss koło Kolonii, tym razem podążaliśmy szlakiem saskiego króla Augusta II Mocnego. Spotkanie uczniów obydwu szkół odbyło się zatem w mieście rokokowej architektury, Dreźnie, które – podobnie jak Warszawa- zostało uwiecznione na obrazach Canaletta. Majowy czas poświęcony intensywnym zajęciom pozwolił nam lepiej się poznać, dostarczył wielu wrażeń! Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia dołączonego materiału. W tym miejscu natomiast chcemy raz jeszcze podziękować instytucjom i osobom współfinansującym nasze spotkanie, które bez nich nie byłoby możliwe: Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, Zakładowi Olejów Roślinnych BIOAGR, radnej Barbarze Koniecznej, Wydziałowi Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą przy UM, Tyskiemu Sportu. Serdecznie dziękujemy! Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.Krzyżowa - polsko-niemiecka wymiana młodzieży

 

W dniach 26-30.03.2012 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej koło Świdnicy. Partnerem projektu po stronie niemieckiej było Gymnasium Norf w Neuss, niedaleko Kolonii.

krzyzowa

Spotkanie zostało częściowo sfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, założoną w 1991 roku organizację o statusie międzynarodowym powołaną w celu zbliżenia młodzieży obu narodów, poznania mieszkańców i kultury sąsiada, nawiązania przyjaźni i uzyskania możliwości praktycznego wykorzystania umiejętności językowych.

Sama Krzyżowa to miejsce symboliczne. Tu w czasie II wojny światowej działał skupiony wokół Helmutha Jamesa von Moltke i Petera Yorka von Wartenburga Krąg z Krzyżowej - jedna z najbardziej znanych niemieckich grup oporu, której członkowie, ryzykując własnym życiem, występowali przeciw totalitarnym strukturom państwa Hitlera. To tu w 1989 r. spotkali się pierwszy niekomunistyczny premier RP Tadeusz Mazowiecki i ówczesny kanclerz federalny Helmut Kohl, inicjując m. in. ideę pracy dla młodzieży i z młodzieżą podjętą przez działającą tu Fundację dla Porozumienia Europejskiego.

"Wzbudzanie ciekawości i chęci poznania innych, poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, a także uczenie otwartości i umiejętności komunikacji - czytamy w ofercie programowej fundacji - to nieodłączne elementy spotkań młodych ludzi w Krzyżowej".

Tak też jest w istocie. Szczególna atmosfera tego miejsca udzieliła się wszystkim uczestniczącym w spotkaniu. Realizując punkty bogatego programu, nie tylko zyskaliśmy możliwość "doświadczenia" historii i dnia dzisiejszego kraju sąsiada, a poprzez to zweryfikowania własnego spojrzenia na kraje partnerskie i ich mieszkańców, ale też odkrywaliśmy własną tożsamość, ucząc się zarazem szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowej, poznając praktyczne aspekty nauki języka, odkrywając w sobie nowe zainteresowania i umiejętności, wreszcie zawiązując znajomości i przyjaźnie, które, być może, okażą się trwałe w dalszej perspektywie. Spotkanie spełniło oczekiwania, a tym samym wyzwoliło po obu stronach chęć uczestnictwa w kolejnym projekcie. Z Krzyżowej wszyscy wróciliśmy bogatsi o wiedzę, doświadczenia i przeżycia, które idei porozumienia nadają realny kształt.

Organizatorami wyjazdu byli Ilona Gryman (ze strony polskiej) oraz nauczyciel Gymnasium Norf w Neuss Clemens Noll, ponadto młodzieżą opiekowali się nauczyciele: Hanna Jankowska i Piotr Dytrych.

Podczas spotkania goście niemieccy otrzymali drobne upominki, a wśród nich materiały promujące miasto Tychy przygotowane przez Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy oraz Spółkę Tyski Sport S.A., za które szkoła serdecznie dziękuje.

Do góry...