Dziennik Librus   |    Kalendarz 2018/2019   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Projekty

 

 

W roku szkolnym 2010/2011 nasze gimnazjum przystąpiło do 3-letniego programu

 

Projekt e-Akademia Przyszłości

 

realizowanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. na podstawie umowy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów na podstawie specjalnie w tym celu opracowanego Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych. Program i jego wdrożenia dotyczą następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, informatyka, przedsiębiorczość (WOS). Projekt realizowany będzie przez 3 kolejne lata.

Program pomaga w przygotowaniu uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie. Nauczyciele mają możliwość kształtowania u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Główne działania w ramach Projektu to m.in.:

 • szkolenia nauczycieli w roku poprzedzającym udział uczniów w Projekcie,
 • wykorzystanie w procesie uczenia się e-learningu,
 • wykorzystanie metody projektów,
 • zajęcia - jak się uczyć - Szkolne Grupy Wyrównawcze,
 • Wirtualne Koła Naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • test diagnostyczny dla wszystkich uczniów na progu gimnazjum,
 • trzy sesje wewnątrzszkolnego oceniania - testy on-line.

 

Specjalnie do realizacji zaplanowanych zadań została uruchomiona platforma e-learningowa, na której są zamieszczane wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.

 

Uczniowie mogą samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń ma stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie.


Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwalają nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

Więcej o projekcie dowiesz się ze strony internetowej e-Akademii Przyszłości.

 

Do góry...