Dziennik Librus   |    Kalendarz 2017/2018   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Informacje dla rodziców

 

KOMUNIKAT

dot. możliwości przystąpienia do ubezpieczenia „NNW szkolne” na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z brakiem możliwości zbierania składek przez Placówkę informujemy, że Rodzice lub Uczniowie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia i wpłacić wybraną kwotę w następujący sposób:

1.    Osobiście u Opiekuna Placówki podczas dyżuru w szkole w dniach:

           - 12.09.2018 (środa) w godz. 12.00 – 13.00

           - 13.09.2018 (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00,

           Prosimy o „ZGODNE PIENIĄDZE” z uwagi na możliwości kasowe podczas 

           zbierania.

2.    W Biurze Ubezpieczeniowym AMIGO Tychy ul. Budowlanych 59 pok. 37 

          (budynek Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy)

          – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr tel. 501 032 622,

3.    Na konto: ING 20 1050 1399 1000 0092 5989 5010

Nazwa posiadacza konta: Marek Kostarz, Ubezpieczenia Tychy, ul. Budowlanych 59 W tytule wpłaty na przelewie proszę podać: imię i nazwisko ucznia oraz pesel

Wpłat można dokonywać w terminie do dnia 24.09.2018r.

Wybór miejsca i formy opłacania należy do Rodzica / Ucznia.

   Oferta ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej

 

 

 

 

Zakres  ochrony / nazwa świadczenia

Wariant

Składka

42 zł.

Składka

64 zł.

 

 

 

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

19.000

30.000

Śmierć w wyniku NW, również zawału serca lub udaru mózgu

15.000

25.000

Suma ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu ciała

15.000

25.000

Kwota za 1% uszczerbku,

w tym: rany skóry, złamania, skręcenia, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, …

 

150

 

250

Ryczałt za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW

 (od pierwszego dnia, za 1 i każdy dzień, max 180 dni w roku)

 

30

 

30

Ryczałt za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

(co najmniej 5 dni, 2 razy w roku)

 

200

 

300

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych (aparat słuchowy, kule, orteza, proteza kończyn, …)

 

1.500

 

3.000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (bez żadnych podlimitów czyli do wyczerpania sumy) w tym odbudowa zębów stałych, badania TK, RM, …

 

1.500

 

3.000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

(10 zachorowań, np. cukrzyca, zapalenie opon mózgowych, sepsa, …)

 

1.000

 

1.000

Śmierć rodzica w następstwie NW

2.000

2.000

 

ZEBRANIA

KONSULTACJE

 

14.09.2017 r. – godz. 17.45  Spotkanie dyrektora z rodzicami

14.09.2017 r. – godz. 18.15  Zebrania klasowe

_____________________________________

19 grudnia 2017 r. - godz. 18.00

Zebranie z rodzicami - informacja o propozycjach ocen, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną (z wyjątkiem klas IV)

_____________________________________

22.05.2018 r. – godz. 17.45  Spotkanie dyrektora z rodzicami.

22.05.2018 r. – godz. 18.15 

Zebranie z rodzicami – informacja o propozycjach ocen, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną.

_____________________________________

Dodatkowe terminy spotkań z rodzicami

wg ustaleń wychowawców,

po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.

 

 

24.10.2017 r. – godz. 18.00

 

21.11.2017 r. – godz. 18.00

 

16.01.2018 r. – godz. 18.00

 

20.02.2018 r. – godz. 18.00

 

27.03.2018 r. – godz. 18.00

 

(WTORKI)

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Technikum:

 

  • 2 maja 2018 r. (środa) | po odpracowaniu 21 X 2017r.
  • 4, 7 i 8 maja 2018 r. (piątek,poniedziałek,wtorek)

 

Gimnazjum:

 

  • 18-20 kwietnia 2018 r. (środa, czwartek, piątek)
  • 2 maja 2018 r. (wśroda) | po odpracowaniu 21 X 2017r.
  • 4, 7 i 8 maja 2018 r. (piątek,poniedziałek,wtorek)

 

PEŁNY KALENDARZ ROKU 2017/2018

 

 

 

Do góry...