Mapa strony   |    Kalendarz 2020/2021   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Wirtualny spacer po szkole... Plan Lekcji... Dziennik Librus Synergia
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Informacje o praktykach zawodowych

 

Terminy praktyk zawodowych 2020/21

 

1. 02.11-27.11 klasy 3DE i 3F - praktyki krajowe
2. 01.03 - 26.03 klasy 3G, 2DEG i 2FHG - praktyki krajowe
3. 04.05 - 28.05 klasy 2FG i 2GG - praktyki krajowe

 

REGULAMIN PRAKTYK KRAJOWYCH

 

2DEG Dzienniczek technik elektronik

2DEG Dzienniczek technik elektryk

2FG, 2FHG, 2GG Dzienniczek technik informatyk

2FHG Dzienniczek technik teleinformatyk

3G Dzienniczek technik informatyk

 

 

_________________________________________________________________________________________

Startuje rekrutacja na praktyki zawodowe w terminach wrzesień i listopad 2021r.

we Włoszech i w Hiszpanii

 

Chętnych do wzięcia udziału w mobilnościach zagranicznych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

 

Kraje realizacji praktyk: Hiszpania i Włochy

Klasy objęte rekrutacją;

2DEG – Rimini (elektrycy - 8) i Malaga (elektronicy - 8), wrzesień 

2FG (8 uczniów) – Rimini, wrzesień

2FHG (8 uczniów)  - Malaga, wrzesień

2D (8 uczniów) – Rimini, listopad

2GG (8 uczniów) – Rimini, listopad

 

Ilość grup wyjazdowych: 3

Liczebność grup:  po 16 osób

Terminy staży; 06.09 - 01.10.2021 + dni podróży oraz 01.11 -26.11.2021 r. + dni podróży

Wyjazdy ze względu na pandemię mogą zostać przesunięte na pierwsze półrocze 2022 r.

Termin składania formularzy: 19.02.2021r.

 

Sposób złożenia dokumentów: w wersji papierowej w pokoju 114 lub elektronicznie na adres kierownikpraktykzs4@onet.pl

Ogłoszenie wyników rekrutacji: przez dziennik elektroniczny Librus do dnia 26.02.2021r.

Termin odwołania od wyników rekrutacji: do 02.03.2021 r. w wersji papierowej w pokoju 114 lub elektronicznie na adres kierownikpraktykzs4@onet.pl

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ilości uczniów dla poszczególnych zawodów.

W wyniku rekrutacji sporządzone zostaną listy główne i rezerwowe dla każdego wyjazdu.

Po zakończeniu procesu rekrutacji rozpoczną się 30 godzinne kursy językowe online dla grup (język włoski i hiszpański)

 

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA INFORMATYKÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ELEKTRYKÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ELEKTRONIKÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA TELEINFORMATYKÓW

 

_______________________________________________________________________________________

 

Do góry...

Dostosowanie strony