Mapa strony   |    Kalendarz 2021/2022   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Wirtualny spacer po szkole... Plan Lekcji... Dziennik Librus Synergia
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Rekrutacja Technikum i Szkoła Branżowa

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

na rok szkolny 2021/2022

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ


PLANOWANE ODDZIAŁY KLAS 1 W ROKU SZKOLNYM 2021-22

 

BADANIA LEKARSKIE - INFORMACJE

 


TERMINY WAŻNE DLA KANDYDATA

 


WYMAGANE DOKUMENTY


ZASADY PUNKTACJI

 

KIERUNKI NAUCZANIA

 

TECHNIKUM NR 3

 

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK AUTOMATYK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRYK

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

 

ELEKTRYK

ELEKTROMECHANIK

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Tychach na rok szkolny 2020/2021

będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

 

STRONA NABORU ELEKTRONICZNEGO

 

Na stronie internetowej https://slaskie.edu.com.pl/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego będzie można: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

 

Harmonogram działań:

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn.uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

·        wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większemasz szanse na dostanie się do szkoły),

·        zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybieraszoddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

 

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęciedo szkoły, wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów i ilość miejsc w oddziale

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

·        w Internecie na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

·        jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia
i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,

·        wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego
z rodziców/opiekunów prawnych o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą,prowadzone jest na wniosek rodzica /opiekuna prawnego/ złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic /opiekun prawny/ nie podpisał,

·        na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu(PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej,

·        zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

 

UWAGA! PAMIĘTAJ!

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.

Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji.

Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole,

która wykaże wolne miejsca.

 

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

·        zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych).

 

Informacja o oddziałach, terminach składania dokumentów, podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych i sposobach punktacji jest zamieszczona

na stronie internetowej szkoły w regulaminie rekrutacji.

 


 

Do góry...

Dostosowanie strony