Dziennik Librus   |    Kalendarz 2018/2019   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Rekrutacja Technikum i Szkoła Branżowa

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

na rok szkolny 2019/2020

 

regulamin rekrutacji dla wszystkich
po szkole podstawowej... po gimnazjum...
po szkole podstawowej... po gimnazjum...
po szkole podstawowej... po gimnazjum...
po szkole podstawowej... po gimnazjum...
po szkole podstawowej... po gimnazjum...
 

 

TERMINY BADAŃ LEKARSKICH

 

 

KIERUNKI NAUCZANIA

 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK TELEINFORMATYK

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ELEKTRYK

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ELEKTROMECHANIK

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych w Tychach na rok szkolny 2019/2020

będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

 

STRONA NABORU ELEKTRONICZNEGO

 

(LINK ALTERNATYWNY)

 

Na stronie internetowej https://slaskie.edu.com.pl/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego będzie można: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

 

Harmonogram działań:

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne / ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn.uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

·        wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większemasz szanse na dostanie się do szkoły),

·        zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w jakiej wybieraszoddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

 

PAMIĘTAJ!Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęciedo szkoły, wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów i ilość miejsc w oddziale

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

·        w Internecie na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

·        jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia
i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,

·        wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego
z rodziców/opiekunów prawnych o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą,prowadzone jest na wniosek rodzica /opiekuna prawnego/ złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic /opiekun prawny/ nie podpisał,

·        na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu(PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej,

·        zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

 

UWAGA! PAMIĘTAJ!

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.

Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji.

Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole,

która wykaże wolne miejsca.

 

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

·        zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych).

 

Informacja o oddziałach, terminach składania dokumentów, podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych i sposobach punktacji jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły w regulaminie rekrutacji.

 


 

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna będzie rekrutować na rok szkolny 2019/2020 na następujące kierunki:

Technikum nr 3:

1. Technik elektryk 

2. Technik elektronik 

3. Technik informatyk 

4. Technik teleinformatyk

 

Szkoła Branżowa I stopnia nr 1:

1. Zawód elektryk

2. Zawód elektromechanik

 

Do góry...