Dziennik Librus   |    Kalendarz 2018/2019   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Archiwum aktualności

Archiwum szkolnych wydarzeń:

Pokaż aktualności z roku:

konkurs

25.09.2018

Biblioteka Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego zaprasza do udział
w
Szkolnym konkursie na okładkę wybranej książki

 Termin oddawania prac:           22.10.2018 r. (poniedziałek)

Podpisane prace konkursowe, wykonane dowolną techniką (akwarela, ołówek, ale również kredki, kolaż lub grafika komputerowa), należy oddać do biblioteki szkolnej.

Cele konkursu:

·        promocja uzdolnień plastycznych,

·        zachęta do przeczytania książek, których okładki będą wyeksponowane.

Zasady uczestnictwa:

·        uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZS4,

·        uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę konkursową,

przekazując pracę na konkurs, autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyeksponowanie jej na terenie szkoły.

 

Przy ocenie prac konkursowych jury stosować będzie następujące kryteria:

·        ogólne wrażenie artystyczne,

·        przekazane informacje na temat książki (tytuł, autor, tematyka),

·        estetyka wykonania.

 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a zwycięzca - nagrodę książkową.

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

24.09.2018

 

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Dyrektor szkoły informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

Gimnazjum

 

Egzamin maturalny

 

 

 

 

 

Dzień Otwarty Szkoły

 

6 - 8.05.2019 r.

 

2 listopada 2018 r.

/po odpracowaniu w wyzna-czoną sobotę/

 

2 kwietnia 2019 r.

 

2 maja 2019 r.

/po odpracowaniu w wyzna-czoną sobotę/

 

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Technikum

 

Egzamin maturalny

 

 

 

 

 

Dzień Otwarty Szkoły

 

6 - 8.05.2019 r.

 

2 listopada 2018 r.

/po odpracowaniu w wyzna-czoną sobotę/

 

2 kwietnia 2019 r.

 

2 maja 2019 r.

/po odpracowaniu w wyzna-czoną sobotę/

 

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

W ww. dniach szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

Informacja w sprawie zamknięcia kasy MCO

24.09.2018

 

INFORMACJA

/zamknięcie KASY MCO/

 

Informujemy, że w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej oraz zmianami polityki rachunkowości

w jednostkach obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach,

z dniem 1 października 2018 r. ulega likwidacji KASA MCO.

 

Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą obsługiwane bez pobierania prowizji w placówkach BANKU PEKAO S.A.

 

praktyki

20.09.2018

Rekrutacja na praktyki zawodowe do Włoch

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów klas 3F i 3E na praktyki zawodowe we Włoszech.

Staż realizowany będzie w terminie 25.02.2019 – 22.03.2019 w Rimini (należy doliczyć dni podróży).

Chętnych do wzięcia udziału w wyjeździe na staż  prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, odpowiedniego dla zawodu.

Termin składania formularzy: 01.10.2018r. (w biurze kierownika szkoleń praktycznych)

Termin ogłoszenia wyników pracy komisji rekrutacyjnej: 08.10.2018 r. (wyniki zostaną przedstawione przez wychowawców klas)

Termin odwołania od wyników rekrutacji: 15.10.2018 r. (w sekretariacie szkoły)

ubezpieczenie

20.09.2018

KOMUNIKAT

dot. możliwości przystąpienia do ubezpieczenia „NNW szkolne” na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z brakiem możliwości zbierania składek przez Placówkę informujemy, że Rodzice lub Uczniowie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia i wpłacić wybraną kwotę w następujący sposób:

1.    Osobiście u Opiekuna Placówki podczas dyżuru w szkole w dniach:

           - 12.09.2018 (środa) w godz. 12.00 – 13.00

           - 13.09.2018 (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00,

           Prosimy o „ZGODNE PIENIĄDZE” z uwagi na możliwości kasowe podczas 

           zbierania.

2.    W Biurze Ubezpieczeniowym AMIGO Tychy ul. Budowlanych 59 pok. 37 

          (budynek Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy)

          – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr tel. 501 032 622,

3.    Na konto: ING 20 1050 1399 1000 0092 5989 5010

Nazwa posiadacza konta: Marek Kostarz, Ubezpieczenia Tychy, ul. Budowlanych 59 W tytule wpłaty na przelewie proszę podać: imię i nazwisko ucznia oraz pesel

Wpłat można dokonywać w terminie do dnia 24.09.2018r.

Wybór miejsca i formy opłacania należy do Rodzica / Ucznia.

   Oferta ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej

 

 

 

 

Zakres  ochrony / nazwa świadczenia

Wariant

Składka

42 zł.

Składka

64 zł.

 

 

 

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

19.000

30.000

Śmierć w wyniku NW, również zawału serca lub udaru mózgu

15.000

25.000

Suma ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu ciała

15.000

25.000

Kwota za 1% uszczerbku,

w tym: rany skóry, złamania, skręcenia, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, …

 

150

 

250

Ryczałt za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW

 (od pierwszego dnia, za 1 i każdy dzień, max 180 dni w roku)

 

30

 

30

Ryczałt za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

(co najmniej 5 dni, 2 razy w roku)

 

200

 

300

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych (aparat słuchowy, kule, orteza, proteza kończyn, …)

 

1.500

 

3.000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (bez żadnych podlimitów czyli do wyczerpania sumy) w tym odbudowa zębów stałych, badania TK, RM, …

 

1.500

 

3.000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

(10 zachorowań, np. cukrzyca, zapalenie opon mózgowych, sepsa, …)

 

1.000

 

1.000

Śmierć rodzica w następstwie NW

2.000

2.000

 

budżet partycypacyjny

12.09.2018

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Przyjaciele naszej Szkoły!!!

Nauczyciele naszej szkoły zgłosili w tegorocznej edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego, projekt związany z remontem naszego parkingu.

Prosimy wszystkich, którzy mieszkają (są zameldowani) na osiedlach H i Ł (Honorata, Łucja) o głosowanie na projekt, który Wam pomoże. Prześlijcie też tą informację do rodziny i znajomych, którzy mieszkają (są zameldowani) na tym terenie.

Link do projektu:
https://razemtychy.pl/projekty/7/os_h_l_honorata_lucja/88/remont_parkingu_wraz_z_montazem_lawek_przy_zs_nr_4_przy_al_bielskiej_100.html

Proszę o przekazanie tej informacji na jutrzejszej wywiadówce Rodzicom oraz jak najszerszemu gronu osób, które są zameldowane na osiedlach H i Ł. Jest to nasz wspólny projekt.

 

debata w mediatece

12.09.2018

11 września odbyła się w tyskiej Mediatece zorganizowana z inicjatywy władz naszego miasta oraz  Tyską Radę Młodzieży debata pod hasłem Aktywność w Tychach się opłaca z udziałem uczniów  szkół ponadpodstawowych, w tym także reprezentacji naszego technikum.  Ponieważ głównym celem spotkania było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności w ramach pierwszej  edycji Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego, wśród zaproszonych gości znaleźli się  lokalni liderzy, społecznicy i wolontariusze, którzy opowiadali o własnych,  już zrealizowanych dzięki możliwościom, jakie daje Miejski Budżet Partycypacyjny, inicjatywach.  Zarówno oni, jak i służący radą i pomocą przedstawiciele instytucji  takich jak Urząd Miasta oraz Miejskie Centrum Kultury,  przekonywali  zgromadzonych, iż „warto współdziałać, bo współpraca się opłaca”. Po zakończeniu debaty jej uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego malowania muralu, stworzenia  tyskiej mapy marzeń oraz zwiedzania z przewodnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

A zatem…

Weź udział w Młodzieżowym Budżecie Partcypacyjnym!

Aktywność w Tychach się opłaca!

Razem zmieniamy szkołę!

 

P1012807 P1012810 P1012811 P1012822 P1012829 P1012833 P1012838 P1012840 P1012843

ubezpieczenie

12.09.2018

KOMUNIKAT

dot. możliwości przystąpienia do ubezpieczenia „NNW szkolne” na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z brakiem możliwości zbierania składek przez Placówkę informujemy, że Rodzice lub Uczniowie będą mogli przystąpić do ubezpieczenia i wpłacić wybraną kwotę w następujący sposób:

1.    Osobiście u Opiekuna Placówki podczas dyżuru w szkole w dniach:

           - 12.09.2018 (środa) w godz. 12.00 – 13.00

           - 13.09.2018 (czwartek) w godz. 13.30 – 15.00,

           Prosimy o „ZGODNE PIENIĄDZE” z uwagi na możliwości kasowe podczas 

           zbierania.

2.    W Biurze Ubezpieczeniowym AMIGO Tychy ul. Budowlanych 59 pok. 37 

          (budynek Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy)

          – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr tel. 501 032 622,

3.    Na konto: ING 20 1050 1399 1000 0092 5989 5010

Nazwa posiadacza konta: Marek Kostarz, Ubezpieczenia Tychy, ul. Budowlanych 59 W tytule wpłaty na przelewie proszę podać: imię i nazwisko ucznia oraz pesel

Wpłat można dokonywać w terminie do dnia 24.09.2018r.

Wybór miejsca i formy opłacania należy do Rodzica / Ucznia.

   Oferta ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej

 

 

 

 

Zakres  ochrony / nazwa świadczenia

Wariant

Składka

42 zł.

Składka

64 zł.

 

 

 

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

19.000

30.000

Śmierć w wyniku NW, również zawału serca lub udaru mózgu

15.000

25.000

Suma ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu ciała

15.000

25.000

Kwota za 1% uszczerbku,

w tym: rany skóry, złamania, skręcenia, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, …

 

150

 

250

Ryczałt za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW

 (od pierwszego dnia, za 1 i każdy dzień, max 180 dni w roku)

 

30

 

30

Ryczałt za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

(co najmniej 5 dni, 2 razy w roku)

 

200

 

300

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych (aparat słuchowy, kule, orteza, proteza kończyn, …)

 

1.500

 

3.000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (bez żadnych podlimitów czyli do wyczerpania sumy) w tym odbudowa zębów stałych, badania TK, RM, …

 

1.500

 

3.000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

(10 zachorowań, np. cukrzyca, zapalenie opon mózgowych, sepsa, …)

 

1.000

 

1.000

Śmierć rodzica w następstwie NW

2.000

2.000

 

 

 

 

zebrania z rodzicami

07.09.2018

Zebrania z rodzicami i prelekcja dla rodziców

 

Szanowni Rodzice,


serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania w dniu 11 września 2018 r. /wtorek/

wg następującego harmonogramu:

17:30 - aula szkolna – spotkanie rodziców z dyrektorem ZS nr 4.

18:00 - sale lekcyjne - spotkania rodziców z wychowawcami klas.

 

kiermasz podręczników

06.09.2018

Chcesz sprzedać podręczniki?

Chcesz kupić używane?

Zapraszamy na kiermasz używanych podręczników w dniach 10 – 14 września 2018 r. (od poniedziałku do piątku) do auli szkolnej na dwóch przerwach: 10.25 – 10.35 i 12.15 – 12.30.

 

Do góry...