Dziennik Librus   |    Kalendarz 2020/2021   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

05.09.2020

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

„DOBRE WYKSZTAŁCENIE – LEPSZA PRACA”

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

 

 Zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji do projektu pn. „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, realizator projektu, tj. Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, al. Bielska 100, 43-100 Tychy, informuje, iż od 7-09-2020 do 18-09-2020 r. uruchamia rekrutację do Projektu dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Tychach.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi.

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych – od 7-09-2020 r. do 18-09- 2020 r.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 

  1. Sekretariat Zespołu Szkół nr 4  im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, al. Bielska 100, 43-100 Tychy (w godzinach pracy sekretariatu od 9:00 do 14:00).

lub

  1. Biuro projektu (Zespołu Szkół nr 4  im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, al. Bielska 100, 43-100 Tychy, pokój 114, I piętro)

lub

2.     Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zs4@oswiata.tychy.pl(podpisane pliki PDF).

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu/Sekretariacie (wersje papierowe) oraz do pobrania poniżej:

 

DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji

Załączniki

 

« inne aktualności
Do góry...